Kapitał Ludzki  WUP Szczecin Europejski Fundusz SpołecznyHARMONOGRAM WSPARĆ:

INFORMACJA z dn. 11.05.2020r.

Informujemy, że od dnia 11 maja 2020r wznowione zostały zajęcia stacjonarne w „ZACHODNIOPOMORSKIM CENTRUM WSPARCIA I INTEGRACJI” w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej 163. Wszystkie podejmowane działania realizowane są z zachowaniem procedur mających na celu zapobieganie zakażeniem wirusem COVID-19. Zajęcia odbywają się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Pracownicy i uczestnicy projektu są wyposażeni w środki ochrony osobistej. Sale, w których odbywają się zajęcia są dostosowane do aktualnych wytycznych, odległość między uczestnikami w trakcie zajęć wynosi 1,5 metra.

WYTYCZNE:

- przed wejściem do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce;
- na terenie obiektu obowiązuje noszenie maseczek;
- na zajęciach należy zachować odległości 1,5 metra między osobami;
- podczas zajęć grupowych co 45 min. należy zrobić przerwę 15 min. w celu dezynfekcji i wietrzenia pomieszczenia.
Prosimy o informację telefoniczną i nieprzychodzenie na umówione konsultacje lub zajęcia grupowe jeśli: -występują u Ciebie objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
-jesteś w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
-zamieszkujesz z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
-w ciągu tygodnia miałeś/aś kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.INFORMACJA z dn. 11.03.2020r.

Z uwagi na wprowadzenie rozporządzenia rządowego o zakazie działania obiektów kultury oraz ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie uczestników, wszystkie zajęcia grupowe i spotkania indywidualne odbywające się stacjonarnie w „ZACHODNIOPOMORSKIM CENTRUM WSPARCIA I INTEGRACJI” w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej 163 od dnia 11.03.2020r. zostają zawieszone - do odwołania. Konsultacje indywidualne z uczestnikami będą częściowo realizowane zdalnie – (telefon, e-mail).SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REALIZACJI PLANOWANEGO WSPARCIA KONSULTACJE INDYWIDUALNE:

KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z PRACOWNIKIEM SOCJALNYM – ŚR. 30 GODZ./1 UCZESTNIKA,
termin realizacji – od 01.02.2020r do 31.12.2021r – uczestnicy umawiani są indywidualnie na bieżąco w godzinach niekolidujących z realizacją innych form wsparcia. Miejsce spotkań: Szczecin, ul. Stołczyńska 163, pracownik socjalny pracuje także w terenie.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z PSYCHOLOG – ŚR. 10 GODZ./1 UCZESTNIKA (MIN. 2 GODZ./UCZESTNIKA),
termin realizacji – od 01.02.2020r do 31.12.2021r – uczestnicy umawiani są indywidualnie na bieżąco w godzinach niekolidujących z realizacją innych form wsparcia . Miejsce spotkań: Szczecin, ul. Stołczyńska 163.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z TRENEREM PRACY
termin realizacji – od 01.02.2020r do 31.12.2021r – uczestnicy umawiani są indywidualnie na bieżąco w godzinach niekolidujących z realizacją innych form wsparcia w zależności od potrzeb uczestnika projektu). Miejsce spotkań: Szczecin, ul. Stołczyńska 163.

BROKER EDUKACYJNY
uczestnicy umawiani są indywidualnie na bieżąco w godzinach niekolidujących z realizacją innych form wsparcia ). Miejsce spotkań: Szczecin, ul. Stołczyńska 163.

TERAPIA ZAJĘCIOWA
harmonogram wsparć terapia zajęciowa
nowy harmonogram zostanie dodany we wrześniu
harmonogram wsparć terapia zajęciowa

REHABILITACJA
termin realizacji – od 01.07.2020r do 31.12.2021r – uczestnicy umawiani są indywidualnie na bieżąco w godzinach niekolidujących z realizacją innych form wsparcia (DYŻUR: wtorek, czwartek - godz. 9:00 - 15:00; w pozostałe dni godziny umawiane indywidualnie). Miejsce spotkań: Szczecin, ul. Stołczyńska 163 – NAD BUDYNKIEM PRZYCHODNIHARMONOGRAM REALIZACJI PLANOWANEGO WSPARCIA - KURS OBSŁUGI KOMPUTERA - ZAJĘCIA GRUPOWE:

GRUPY I – II - TERMIN REALIZACJI: 01.07.2020 – 31.07.2020

GRUPA III - TERMIN REALIZACJI: 23.09.2020 – 28.10.2020

MIEJSCE REALIZACJI: ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM WSPARCIA I INTEGRACJI UL. STOŁCZYŃSKA 163, SZCZECIN.

Załącznik 1 - harmonogram 07/2020
Załącznik 2 - harmonogram 09-10-2020

GRYPY IV-VI
harmonogram wsparć kurs_komputerowy


REHABILITACJA

– termin realizacji – od 01.07.2020r do 31.12.2021r – uczestnicy umawiani są indywidualnie na bieżąco w godzinach niekolidujących z realizacją innych form wsparcia (wtorek, środa - godz. 10:00 - 18:00; czwartek godz. 15:00 – 18:00). Miejsce spotkań: Szczecin, ul. Stołczyńska 163.SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REALIZACJI SZKOLEŃ ZAWODOWYCH

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REALIZACJI SZKOLEŃ ZAWODOWYCH

harmonogram - szkolenia zawodowe 2021r.
harmonogram -szkolenia zawodowe 11 2021r.SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REALIZACJI STAŻY ZAWODOWYCH

harmonogram - staże zawodoweSZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WSPARCIA TRENING EKONOMICZNY

harmonogram trening ekonomicznyHARMONOGRAM REALIZACJI PLANOWANEGO WSPARCIA - TRENING INTERPERSONALNY - ZAJĘCIA GRUPOWE

harmonogram wsparc trening interpersonalnyZAPYTANIA OFERTOWE

REKRUTACJA DO PROJEKTUstowarzyszenie aktywność bez barier - www.bez-barier.org