Kapitał Ludzki  WUP Szczecin Europejski Fundusz SpołecznyREKRUTACJA DO PROJEKTU:

Informujemy, że od dnia 10 stycznia 2020r rozpoczynamy nabór wniosków do projektu pt.

„ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM WSPARCIA I INTEGRACJI”

nr UDA.RPZP.07.02.00-32-K018/19. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Rekrutacja ma charakter otwarty i prowadzona będzie w okresie styczeń – marzec 2020r. Osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem w projekcie i spełniające kryteria naboru, zapraszamy do złożenia Formularz rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami (załącznik do regulaminu nr 1, 2 i 3).

Dokumenty zgłoszeniowe można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym) lub kuriera na adres Biura Projektu: ul. Stołczyńska 163, 71-868 Szczecin.

W związku z tym, że rekrutacja Uczestników do Projektu odbywa się często w terenie prosimy osoby, które chcą osobiście złożyć dokumenty rekrutacyjne w Biurze Projektu o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wysłania.

Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określone zostały w "Regulaminie rekrutacji uczestnictwa w projekcie".

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na naszej stronie internetowej lub w Biurze Projektu.

Dodatkowe informacje dotyczące projektu uzyskać można pod nr telefonu: 513-055-139 lub 513-055-137

regulamin rekrutacji i udziału w projekcie,

zał. 1 formularz rekrutacyjny
zał. 2 oświadczenie kandydata na UP w zakresie przetwarzania danych osobowych,
zał. 3 oświadczenie Kandydata na UP o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie
zał. 4 deklaracja udziału w projekcie
zał. 5 oświadczenie UP o zobowiązaniu się do poinformowania o podjęciu zatrudnienia uzyskaniu kwalifikacji
zał. 6 oświadczenie UP o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
zał. 7 umowa na wzór kontraktu socjalnego
PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI:

Informujemy, że z powodu obecnej sytuacji epidemicznej w naszym kraju proces rekrutacji uczestników do projektu „ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM WSPARCIA I INTEGRACJI” zostaje wydłużony do odwołania. Nabór uczestników zakończy się w momencie zebrania wymaganej ilości formularzy rekrutacyjnych spełniających kryteria udziału w projekcie. Informacja o zakończeniu rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej. ZASADY NABORU POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.
ZAPYTANIA OFERTOWE

HARMONOGRAM WSPARĆ


stowarzyszenie aktywność bez barier - www.bez-barier.org