Kapitał Ludzki  WUP Szczecin Europejski Fundusz Społeczny


TACY SAMI!


Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Tacy sami!” realizowany jest przez Stowarzyszenie "Aktywność bez barier"z siedzibą w Mierzynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Umowy z dnia 30.10.2017r. nr RPZP.07.01.00-32-K602/17-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

Zobacz więcejKapitał Ludzki  WUP Szczecin Europejski Fundusz Społeczny


KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHKrótka charakterystyka projektu

Projekt „Kompleksowe wsparcie szansą na zatrudnienie osób niepełnosprawnych” realizowany jest przez Stowarzyszenie "Aktywność bez barier" z siedzibą w Mierzynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Umowy z dnia 21.06.2017r. nr UDA.RPZP.07.01.00-32-K505/17-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

Zobacz więcejstowarzyszenie aktywność bez barier - www.bez-barier.org